X

Odbudowa zamku królewskiego w Warszawie

31 sierpień 1984

Całkowicie zniszczony podczas drugiej wojny światowej zamek królewski, jeden z symboli Warszawy, został przywrócony do swej dawnej świetności. Przywracanie trwało kilka dekad, ale efekt robi wrażenie.
Dzisiaj, czterdzieści lat po zniszczeniu, udostępniono zamek dla publiczności, która naocznie mogła przekonać się o efektach pracy zespołu architektów.
Zamek królewski w Warszawie ucierpiał najpierw we wrześniu 1939 roku kiedy został zbombardowany przez hitlerowców i spłonął. Niemcy zrabowali wówczas większość cennego wyposażenia. Reszty zniszczenia dokonano podczas powstania warszawskiego, kiedy starto dużą część stolicy z powierzchni ziemi.
Po wojnie odbudowa zamku nie należała do priorytetów, odbudowywano i restaurowano jednakże psozczególne jego elementy takie jak Biblioteka Królewska czy gotyckie piwnice. Zinwentaryzowano także wszystkie odnalezione elementy wyposażenia. W 1971, za czasów Pierwszego Sekretarza edwarda Gierka przyjęto uchwałę o odbudowie zamku w całości i został powołany Obywatelski Komitet odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Odbudowa zamku została w przeważającej mierze sfinansowana ze składek obywatelskich.

SZTUKA I KULTURA | SZTUKA I KULTURA RÓŻNE | ZAMEK KRÓLEWSKI | WARSZAWA | ODBUDOWA
Partager

PHOTOS

Zamek królewski obecnie (wikicommons) Zamek królewski po wojnie