X

Zakaz wystawiania « Dziadów » A. Mickiewicza w Teatrze Narodowym

30 styczeń 1968

Dzisiaj w warszawskim Teatrze Narodowym ma miejsce ostatnie przedstawienie « Dziadów », jednego z największych dzieł A. Mickiewicza. Wobec zapowiedzi usunięcia sztuki z afiszy, 400 studentów wprasza się siła na ostatni spektakl, nie płacąc za bilety.  
Po przedstawieniu przechodzą pod pomnik Adama Mickiewicza domagając się niezależności i zaprzestania cenzury.    
Przedstawienie, przygotowywane od 1967 roku z myślą o obchodach pięćdziesiątej rocznicy Rewolucji Październikowej, a ponadto w duchu celowo « proletariackim », szybko wzbudza zainteresowanie.
Czy to dzięki doskonałej kreacji Gustawa Holoubka jako Konrada-Gustawa, czy tez dzięki negatywnej opinii Wydziału Kultury  przy KC PZPR, co samo w sobie stanowiło najlepszą zachętę,  spaktakl przyciąga taką uwagę, że władze uznają za wskazane zdjąć go z afisza.   
Decyzja ta legnie u przyczyn poważnego kryzysu politycznego zapoczątkowanego przez masowe demonstracje studenckie i znanego jako Wydarzenia marcowe 1968 roku.

SZTUKA I KULTURA | TEATR | TEATR | MICKIEWICZ
Partager

PHOTOS

Afisz "Dziadów" (źródło: wikimedia commons)